Selectiewedstrijd voor Jumping Amsterdam

Op 2 oktober a.s. is er een selectiewedstrijd, voor Jumping Amsterdam op donderdag 26 januari 2023, bij de NHRV.
Dit is voor de klassen 1.10, 1.20, 1.30 en 1.35. Opgeven via mijnKNHS.nl.
Onderstaand het reglement.

Selectiereglement basisspringen tijdens Jumping Amsterdam - 2023

Algemeen

- Op donderdag 26 januari 2023 vinden tijdens Jumping Amsterdam in de RAI Amsterdam springwedstrijden plaats in de klassen L, M, Z en ZZ.
- Deze wedstrijden vinden plaats volgens de reglementen van de KNHS. Voor het overige wordt hier kortheidshalve verwezen naar de van toepassing zijnde bepalingen uit het officiële vraagprogramma voor deze breedtesportrubrieken.

Kwalificatie

Deelnemers kunnen zich als volgt voor deze rubrieken kwalificeren:
- Deelnemers worden door Jumping Amsterdam persoonlijk uitgenodigd, m.a.w. de wedstrijden hebben geen open inschrijving.
- Er zijn 6 wedstrijden aangewezen als selectiewedstrijd, t.w.:

2 oktober 2022 – Noord Hollandse Ruiter Vereniging (Aerdenhout) 15 oktober 2022 – RV Wieringermeerruiters (Middenmeer)
5 november 2022 – RV. St. Hubertus (Lisse)
8 en 9 december 2022 – Hippisch Centrum Exloo (Exloo)

17 en 18 december 2022 – SRJV Groenendaal (Bunschoten) 26 t/m 30 december 2022 – Manege Beukers (Oudkarspel)

- Een combinatie kan zich alleen kwalificeren in de hoogst geregistreerde klasse.
- Per wedstrijd ontvangen de 3 hoogstgeplaatste ruiters per klasse een uitnodiging voor Jumping Amsterdam.
- Een ruiter kan zich tijdens dezelfde selectiewedstrijd slechts éénmaal per klasse kwalificeren. Indien een ruiter tweemaal bij de beste 3 in dezelfde klasse geplaatst is, wordt de in de betreffende klasse als eerstvolgende geplaatste (nog niet gekwalificeerde) ruiter uitgenodigd.
- Indien een ruiter meerdere selectiewedstrijden rijdt, mag hij zich,
met uitzondering van de klasse L en M, ten hoogste 2 keer per klasse plaatsen voor Jumping Amsterdam, vooropgesteld dat dit gebeurt met verschillende paarden. Deelnemers zullen daarom tijdens Jumping Amsterdam in de klasse L en M slechts met ten hoogste 1 paard startgerechtigd zijn.
- Indien de prijzen – bij grote deelname – over twee of meer groepen verdeeld worden die hetzelfde parcours rijden, worden de groepen voor de klassering met betrekking tot selectie voor Jumping Amsterdam weer samengevoegd. Er kwalificeren zich in dat geval per wedstrijddatum dus géén 3 ruiters per groep, maar 3 over de gehele klasse.
- In geval van ex-aequo klassering om de laatste plaats die nog recht heeft aan deelname in de finale, worden allen op deze plaats uitgenodigd voor Jumping Amsterdam 2023.
- Via deze selectiewedstrijden plaatsen zich in totaal ten hoogste 21 combinaties per klasse. De organisatie van Jumping Amsterdam behoudt zich het recht voor dit aantal uit te breiden door middel van het verstrekken van persoonlijke uitnodigingen tot deelname.
- Indien een ruiter zich heeft gekwalificeerd met een paard dat hij om welke reden dan ook niet kan starten tijdens Jumping Amsterdam, mag hij inschrijven met een ander paard. De combinatie moet starten in de hoogst geregistreerde klasse.

 

- Indien een ruiter na promotie naar een volgende klasse tussen het moment van selectie en Jumping Amsterdam 2023, volgens het wedstrijdreglement van de KNHS niet meer startgerechtigd is de betreffende klasse vervalt het recht op deelname met het betreffende paard. De ruiter mag dit paard in dat geval echter vervangen door een ander – wel in deze klasse startgerechtigd – paard. De combinatie moet starten in de hoogst geregistreerde klasse.

- Indien een daartoe gekwalificeerde ruiter zich niet inschrijft voor Jumping Amsterdam 2023, wordt deze deelnemer niet vervangen door de opvolgend (nog niet gekwalificeerde) ruiter tijdens de betreffende selectiewedstrijd.
- Eendeelnemerkanmethetzelfdepaardslechtséénstartplaatsverwervenvoordonderdag26januari 2023, indien deze zich in meerdere klassen heeft geplaatst. De combinatie moet starten in de hoogst geregistreerde klasse.

- Jumping Amsterdam BV heeft, zonder opgave van redenen en zonder dat deelnemers aanspraak hebben op enigerlei vergoeding van schade, de bevoegdheid inschrijvingen om haar moverende redenen niet in behandeling te nemen.

Inschrijving voor de selectiewedstrijden

Voor de selectiewedstrijden kunnen ruiters zich inschrijven via MijnKNHS voor de wedstrijd van de betreffende organiserende vereniging. De contactgegevens zijn gepubliceerd op www.jumpingamsterdam.nl.

Inschrijving voor Jumping Amsterdam

Inschrijven kan uitsluitend door middel van het tijdig opsturen van het daartoe bestemde formulier dat, na goedkeuring van de betreffende kwalificatie, door het secretariaat van Jumping Amsterdam rechtstreeks aan de betreffende ruiters wordt toegezonden.
Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de betreffende combinatie.

 

Nieuws Overzicht