Notulen ALV 28-6-2021 gepubliceerd

De concept notulen van de algemene ledenvergadering van 28 juni jl. zijn gepubliceerd op het besloten gedeelte voor leden op deze website. Inloggen op deze website is hiervoor vereist.

Je vind de notulen onder Archief Algemene ledenvergadering / ALV d.d.28-06-2021.