Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik NHRV om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens
de jaarlijkse contributie, eventuele KNHS contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
*Handtekening ruiter/ouder/verzorger
* Graag je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
KNHS
Je verenigingslidmaatschap moet ook bij de KNHS aangemeld worden. Standaard is 'Paard'. Als je onder de 18 bent en wedstrijden wilt starten met een
pony, kies dan 'Pony'. Ben je onder 18 en wil je zowel met paard als pony starten kies dan 'Paard&Pony'.
*
Vul hier je KNHS relatienummer in:
 
Gebruik beeldmateriaal
Foto's van mij mogen wel/niet op de website en socialmedia pagina's van de NHRV worden geplaatst.
*
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten en huishoudelijk reglement van de NHRV.
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Als dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Lees ook onze privacyverklaring hierover. Voor het aangaan van het lidmaatschap is het verplicht om hiermee akkoord te gaan.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking