Terrein en regels

Terreinkaart Marienweide

De regels algemeen:

 • Het trainen op Mariënweide, zonder KNHS gediplomeerd instructeur, is altijd op EIGEN RISICO. De NHRV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade, letsel of diefstal opgelopen op Mariënweide.
 • Een cap/helm met kinband is te allen tijde verplicht bij het rijden.
 • Het gebruik terrein is alleen toegestaan voor NHRV-leden met een oefenregeling. Andere gezinsleden van de oefenregeling-houder, die NHRV lid zijn, mogen ook gebruik maken van de regeling.
 • Bijrijders dienen een eigen bijrijders-oefenregeling af te nemen als zij gebruik willen maken van het terrein en lid te zijn van de NHRV.
 • Indien een baan afgesloten is dan mag er absoluut niet in gereden worden.
 • Mest uit de rijbaan verwijderen en deponeren in de mestbakken/kruiwagens die te vinden zijn naast de rijbaan. Voor mest (en hondenpoep) waar dan ook op het terrein geldt een opruimplicht.
 • De mestbakken kunnen geleegd worden achter de longeerkraal. Geen mest naast de bakken deponeren!
 • Honden dienen aangelijnd te zijn als er paarden op het terrein zijn.
 • Parkeren van kleine paardenwagen of auto met trailer is toegestaan op het gras direct links na de hoofdingang. Dit is alleen toegestaan wanneer het terrein niet te nat is i.v.m. gevaar voor vast komen te zitten en beschadiging van de grasmat. Parkeren is dan alleen toegestaan op de parkeerplaatsen langs de buitenkant van het terrein. Vrachtwagens kunnen parkeren langs de springring.
 • Paarden / pony’s zijn niet toegestaan tussen de springweide en de springring en bij het clubgebouw.
 • Instructie mag alleen gegeven worden aan NHRV-leden met een oefenregeling. Instructeurs dienen hun auto buiten het terrein te parkeren.
 • Indien de instructeur in het bezit is van een oefenregeling en een niet NHRV lid of een NHRV lid zonder oefenregeling les wil geven, dient hiervoor € 10,00 p/u (tarieven onder voorbehoud van wijziging) aan de NHRV te worden afgedragen. Opgave bij penningmeester@nhrv.nl.
 • Sociale controle bij het nastreven van de afspraken is belangrijk. Meld misstanden of spreek mensen erop aan. Goed gebruik van het terrein is het behoud ervan.
 • Ingeval van schade of andere bijzonderheden dit melden bij voorzitter@nhrv.nl. We proberen dat e.e.a. zo snel mogelijk te herstellen / op te lossen.
 • Het achterste hek dient na gebruik weer te worden afgesloten met het slot!

 De regels voor het springen:

 • Een cap/helm met kinband is te allen tijde verplicht bij het rijden.
 • Alle hindernissen mogen alleen gesprongen worden onder begeleiding van een hiertoe gediplomeerd instructeur.
 • Het dragen van een bodyprotector is verplicht bij het springen van vaste hindernissen.
 • Oefenspringmateriaal mag gebruikt worden in: baan 2, in de springpiste en op het gras. Het springmateriaal dient na het gebruik opgeruimd te worden, zodat er geen hinder is voor andere gebruikers en terreinonderhoud. Verplaats de hindernissen regelmatig om kuilen te voorkomen.

 De regels voor de dressuur:

 • Een cap/helm met kinband is te allen tijde verplicht bij het rijden.

Wat mag in welke baan:

 • In de Agterberg dressuurbanen (banen 3+4) en in baan 2  mag alleen gereden worden. Aan de hand of met lange lijnen is toegestaan, mits door de hele baan gelopen wordt.
 • In de Springpiste mag gereden worden, gesprongen worden en aan de hand of met lange lijnen mits door de hele baan gelopen wordt. Hindernissen regelmatig verplaatsen!
 • In de Alles mag baan (baan 1) mag je rijden, losgooien, longeren, springen, rollen etc.
 • In de roundpen / longeerring  kan gelongeerd worden. Op dit moment is deze ring helaas niet beschikbaar. Longeren kan daarom alleen in baan 1 plaatsvinden.

 Er is van alles aan gedaan om iedereen een plek te geven dat te doen wat ze willen doen, maak het ons makkelijk en hou je aan de regels!

terreinkaart_marienweide.jpeg