Uitleg vrijwilligersdiensten

De NHRV is een vereniging voor en door leden en heeft geen winstoogmerk. Dit betekent dat we van onze leden dan ook verwachten dat ze helpen bij het onderhouden van het terrein, clubhuis en materialen en/of ondersteunen bij onze wedstrijden en evenementen. Hierdoor maken we het samen mogelijk dat we in de regio een fijn en betaalbaar buitensportterrein hebben waar jong en oud de paardensport kan beoefenen.

We hanteren een puntensysteem voor de vrijwilligersdiensten. Hierbij staat 1 punt voor 1 uur vrijwilligersdienst. Voor het kalenderjaar 2024 hebben we bepaald dat je als lid minimaal 4 punten dient te behalen. Word je later in het jaar lid, dan wordt dit aantal te behalen punten naar rato berekend.

De volgende leden zijn vrijgesteld van bovengenoemde vrijwilligershulp:

  • leden onder 10 jaar en vanaf 65 jaar
  • leden van verdienste (ereleden)

De diensten worden op het besloten deel van onze website gepubliceerd. Je dient je hier zelf in te schrijven. Lukt dit niet, neem dan contact op via secretaris@nhrv.nl.

Van je inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail. Ook ontvang je een herinnering een paar dagen voordat de dienst plaatsvindt. Mocht je onverhoopt de dag zelf niet kunnen, dan verwachten we dat je een gelijkwaardige vervanger regelt die je dienst voor jou waarneemt. Meld de naam en contactgegevens van je vervanger via secretaris@nhrv.nl of op de dag zelf 0654285682.

‘Afkopen’ van de diensten is NIET mogelijk!

NB. Leden die reeds deelnemen in onze dressuur-, spring- of eventing- of kascommissie, of werkzaam zijn in of voor het bestuur verdienen met deze vrijwilligerstaken al punten en hoeven zich niet in te schrijven voor de diensten.

Heb je vragen over de vrijwilligersdiensten, neem dan contact op voorzitter@nhrv.nl of 0654285682

Instructie aanmelden vrijwilligersdiensten

  1. Log in op www.nhrv.nl met je e-mailadres of relatienummer en je wachtwoord.
  2. Ben je nog niet eerder ingelogd geweest? vraag dan met je e-mailadres of relatienummer het wachtwoord aan op de website.
  3. Ga naar Uitleg vrijwilligersfuncties voor toelichting van de soorten diensten die er zijn.
  4. Ga naar Opgeven vrijwilligersdiensten voor het inschrijven van een dienst. Per kalendermaand kun je door de diensten navigeren. Klik je op de knop “Open diensten” dan zie je alleen de openstaande diensten. Klik je op de knop “Mijn diensten” dan zie je de diensten waar je je voor hebt opgegeven. Als deze knoppen rood gekleurd zijn dan zijn deze filters actief. Om de filter uit te zetten klik je nog een keer op de knop en dan wordt de knop weer wit.